Tijdens een sollicitatiegesprek vraagt de rekruteerder aan de kandidaat: "Tel eens tot 10."
Deze antwoordt met: "1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10."
"Waar heb je hiervoor gewerkt?" vraagt de rekruteerder.
"Bij de post”, zegt de man, “ik telde altijd eerst de oneven nummers en dan de even."
"Ik denk dat je niet de geschikte man voor ons bedrijf bent” zegt de rekruteerder en hij roept de volgende kandidaat binnen.
Ook die krijgt de vraag of hij tot 10 kan tellen.
De tweede kandidaat antwoordt: "Natuurlijk” en begint te tellen: “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.”
"Wat een rare manier van tellen, hoe is dat zo ontstaan?" vraagt de rekruteerder.
De kandidaat antwoordt: "Ik werkte vroeger bij NASA, en achterstevoren tellen is voor mij makkelijker dan andersom." Ook deze kandidaat mocht vertrekken.
Ten slotte komt de derde kandidaat binnen. Zonder enig probleem telt hij van 1 tot 10.
"Jou moet ik hebben in ons bedrijf”, zegt de rekruteerder. “Waar heb je hiervoor trouwens gewerkt?"
"Ik werkte voor de overheid", zegt de kandidaat.
"Mooi zo, dus daar heb je zo goed leren tellen. En weet je ook wat er na de 10 komt?"
Met veel trots antwoordt de kandidaat: "Natuurlijk: boer, dame, koning!"
Geef uw score: