4 nonnen zitten in een auto. Er gebeurt een accident, en de nonnen sterven allemaal.
Zo rijzen ze ten hemel, maar voor de hemel staat Sint-Pieter die zegt:
"Ge moogt allemaal binnen in de hemel, op voorwaarde dat ge u ergste zonden opbiecht."
Ze gaan dus in een rij staan, en de eerste zegt:
"Ik.. ik.. ik heb al met mijn linkerhand aan de edele delen van meneer pastoor gezeten"
"Awel", zegt Sint-Pieter, "dan moogde gij uw linkerhand in dit vat wijwater leggen"
De tweede zegt
"Ik.. ik.. ik heb al met mijn beide handen aan de edele delen van meneer pastoor gezeten"
"Awel", zegt Sint-Pieter, "dan moogde gij uw handen in dit van wijwater leggen"
En voor de derde kan spreken, steekt de vierde voor. De derde vraagt waarom.
"Ja seg", zegt de vierde non, "ik ga niet met mijn mond in da vat als gij daar al met uw gat hebt ingezeten hee!"
Geef uw score: