Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een bar.

Er wordt wat gepraat en van het een komt het ander, ze besluiten naar het huis van de vrouw te gaan.

Na een paar glazen trekt de man zijn hemd uit en wast zijn handen. Vervolgens gaat de broek uit en weer wast hij zijn handen.

De vrouw, die dit ritueel gade slaat, zegt: 'Ik durf te wedden dat jij een tandarts bent.'

Hij, stomverbaasd, antwoordt: ' Ja.... maar hoe weet jij dat?'

'Heel eenvoudig,' antwoordt ze, ' je doet niet anders dan je handen wassen.'

Na de stoeipartij zegt zij:

' jij moet verdorie nog aan toe een heel goede tandarts zijn.'

Hij, stralend en glunderend met zo'n compliment, antwoordt:

'Het klopt, ik ben een heel goede tandarts, maar hoe weet jij dat?'

Zij, met een uitgestreken gezicht:

'Ik heb niks gevoeld!'
Geef uw score: